Polityka prywatności serwera xmpp

Usługa Jabber nie przechowuje żadnych zwykłych informacji o połączeniu. Oznacza to, że nigdy nie będziemy w stanie stwierdzić z perspektywy czasu, z którym się łączyłeś. Serwer sieci web obsługujący tę witrynę (i na przykład http://jabber.sytes24.pl) przechowuje dzienniki dostępu (w standardowym formacie dziennika Apache), które są przechowywane przez maksymalnie cztery tygodnie. Obejmuje to dostęp do usług Jabbera opartych na HTTP, np. obecność w sieci i wszelkie połączenia z BOSH np.http://jabber.sytes24.pl/chat.html
Domyślnie serwer przechowuje następujące dane o Tobie: Identyfikator Jabber (jid), składający się z nazwy użytkownika i domeny, używany do identyfikacji konta. SCRAM-SHA1 hash hasła do twojego konta w celu autoryzacji, gdy twój klient łączy się z serwerem. Zapisane kontakty użytkownika oraz informacje o widoczności między tym kontem a kontaktami. Dzięki temu lista znajomych będzie taka sama, bez względu na to, z jakiego klienta korzystasz. Data i godzina utworzenia konta oraz data ostatniego użycia konta. Używamy tych danych do okresowego usuwania nieużywanych kont. „Wiadomości offline” (czyli wiadomości wysłane do Ciebie w trybie offline) są przechowywane do momentu ponownego zalogowania (ale tylko do 31 dni) wraz z czasem wysłania wiadomości. Jeśli wystąpi błąd podczas dostarczania wiadomości, zapisujemy wpis dziennika z informacją, kto wysłał wiadomość do kogo, w którym momencie i dlaczego nie. Rzeczywista treść wiadomości nie jest częścią tego wpisu. Potrzebujemy tylko metadanych, aby określić źródło problemu, gdy coś pójdzie nie tak. Nasza strona rejestracji konta na http://jabber.sytes24.pl/rejestracja/ przechowuje adres IP używany do rejestracji konta przez 31 dni, aby pomóc w wykrywaniu zautomatyzowanych rejestracji. Jeśli Twój klient korzysta z XEP-0313: Zarządzanie Archiwum Wiadomości, Twoje wiadomości na czacie są przechowywane przez 21 dni. Jeśli Twój klient korzysta z XEP-0363: przesyłanie plików HTTP, przesyłane pliki są przechowywane przez maksymalnie 31 dni. Zauważ, że niektórzy klienci przechowują tylko zaszyfrowaną wersję pliku. Najważniejsze to że serwer jabber.sytes24.pl ma wyłączoną archiwizację rozmów, czy czatów publicznych. Jedynie wiadomości wysłane w trybie offline, jak wspomniano wcześniej.
Podczas korzystania z bramek / transportów serwer jabber przechowuje następujące informacje:
Nazwa użytkownika i hasło (jeśli to konieczne), aby połączyć się z tym transportem (np. GG, …). Używamy różnych programów dla różnych transportów, które z kolei zapisują dane w zależności od tego, co jest potrzebne do korzystania z transportu. Ponadto klient Jabbera może przechowywać dane na serwerze. Jeśli dane te są dostępne dla innych osób (np. Wizytówka vCard, która zawiera dane kontaktowe) lub dostępne tylko dla Ciebie (np. Ustawienia konfiguracyjne klienta Jabber) leży w rękach klienta, z którego korzystasz.
Informacje o naszych użytkownikach nie są wykorzystywane komercyjnie, nie są sprzedawane ani w inny sposób udostępniane stronom trzecim. Żadne reklamy nie są wysyłane do użytkowników tej usługi. Istnieje kilka wyjątków od tej zasady: kiedy użytkownik przechowuje dane specjalnie w celu udostępnienia ich innym (np. Na podstawie zapisanej vCard), to może je uzyskać inny użytkownik. Identyfikatory Jabber ID (JID) użytkowników nie zostaną opublikowane; jeśli użytkownik opublikuje swój identyfikator, osoby trzecie będą mogły wykorzystać te informacje do wysyłania reklam do tego użytkownika. Wiadomości wysyłane od użytkownika do innego połączonego z innym serwerem mogą być wysyłane do tego ostatniego obiektu. Sposób przetwarzania danych po stronie odbiorcy może się różnić od tego, co opisano w tym dokumencie. To samo dotyczy informacji, które użytkownik wybrał do wyświetlania innym użytkownikom lub wszystkim użytkownikom (np. Informacje o stanie online / obecności). Użytkownicy bram do innych sieci komunikatorów internetowych mogą stwierdzić, że zachowanie ich prywatności zależy również od innego systemu. W szczególności, niektóre inne systemy pozwalają stronom trzecim zobaczyć status obecności / online użytkowników bez ich potwierdzenia. Serwer Jabber nie przekazuje adresów IP użytkowników innym użytkownikom. Cała komunikacja przy użyciu protokołu Jabber (XMPP) odbywa się z serwerem jako pośrednik. Klienci mogą jednak wymieniać adresy IP, na przykład przed rozpoczęciem przesyłania plików. Serwer nie zbada tych adresów ani nie przekaże ich stronom trzecim. Statystyki dotyczące obciążenia serwera będą pochodzić z zebranych danych. Te statystyki są anonimowe. Nie można uzyskać od nich informacji np. o osobach samotnych itd.
Polska nie ma obecnie żadnych przepisów dotyczących zatrzymywania danych. Nielegalne byłoby zatrzymywanie danych przez dłuższy czas, niż jest to konieczne do uruchomienia tej usługi. W Polsce sąd może nakazać nam współpracę z organami ścigania, aby pomóc w dochodzeniu karnym. Taki nakaz jest możliwy tylko wtedy, gdy domniemane przestępstwo podlega karze przynajmniej przez rok w więzieniu. Taki nakaz jest zawsze ważny tylko dla pojedynczych kont i musi mieć ustalony limit czasowy. Współpraca zazwyczaj oznacza, że ​​musimy przekazać wszelkie przechowywane dane, a także rozpocząć od tego momentu rejestrację połączenia (w tym wszystkie wiadomości od tego momentu wysyłane od i do użytkownika) i przekazać te dane również. W przypadku takiego nakazu jestem prawnie zmuszony do współpracy z organami ścigania i dostarczania wszelkich informacji wymaganych przez nakaz sądowy. Niestety jest prawnie zabronione informowanie takiej osoby objętej nadzorem. Oznacza to oczywiście, że w przypadku takiego nakazu sadowego spełnimy wymagania, nawet jeśli nam się nie podoba. Nikt z nas nie chce iść do więzienia za anonimowe konto. Oczywiście, niezależnie od sytuacji prawnej, zaleca się używanie OTR, GPG lub dowolnej innej technologii do szyfrowania end-to-end.Prawdę mówiąc to jeszcze nie spotkałem się z takim nakazem sądowym.
MENU
jabber.sytes24.pl